Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Modul "Workflow dokumenty"

Modul "Workflow dokumenty" umožňuje vytváranie špecifických druhov tlačív a dokumentov - napr. partnerských zmlúv, poistnej dokumentácie apod. V kombinácii s modulom Poistné prípady poskytuje kompletné riešenie pre manažment poistných udalostí. V kombinácii s modulom Elektronický podpis zase umožňuje vytváranie právne záväzných dokumentov.

Výhody workflow dokumentov

Podmienečné vytvorenie
Dokument môže byť vytvorený bez obmedzení, alebo len pri splnení určitej podmienky. Napríklad hlásenie o poistnej udalosti bude možné vytvoriť až po vyplnení políčka s popisom autonehody.
Výstup do štandardných formátov
Workflow dokumenty môžu byť vytvorené v akomkoľvek štandardnom formáte, napr. PDF, CSV, MS Word / Excel ..
Elektronický podpis
V kombinácii s modulom elektronický podpis možno do dokumentu vložiť vlastnoručný alebo autorizovaný elektronický podpis, čím sa vytvárané dokumenty stavájú právne vymožiteľnými.
Prepojenie s objednávkou a poistným prípadom
Workflow dokumenty môžu obsahovať akékoľvek atribúty objednávky (napr. informácie o vozidle, klientovi ..) alebo súvisiaceho poistného prípadu.
Online editácia polí v náhľade
Workflow dokumenty sa vytvárajú prostredníctvom predprogramovaných šablón, čo umožňuje úpravu polí tesne pred vytvorením súboru. Ak napríklad potrebujete opraviť nesprávny dátum, môžete kliknúť v náhľade na príslušné políčko a dátum zmeniť.
Odoslanie na email
Vytvorené dokumenty (súbory) možno jednoduchým zaškrtnutím checkboxu priložiť do emailu a odoslať na zákazníka, resp. akéhokoľvek príjemcu.

Obr. 1 - Tabuľka s workflow dokumentami pod príslušnou objednávkou

Obr. 2 - Náhľad a úprava workflow dokumentu (kliknite pre zväčšenie)

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu