Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Modul Zmluvy

Modul "Zmluvy" umožňuje vytvorenie Zmluvy o prenájme automobilu v požadovanom formáte (PDF).

Zmluva je vytvorená z lokalizovanej a editovateľnej HTML šablóny a následne prekonvertovaná do požadovaného výstupného formátu - podobne ako Faktúry .

Lokalizácia šablóny
Umožňuje administrátorovi nastaviť v prípade potreby pre každý jazyk vlastnú variantu šablóny - napríklad Zmluva pre anglickú verziu môže zobraziť jednoduchšie identifikačné údaje spoločnosti než slovenská verzia. Pokiaľ jazykový variant nemá definovanú vlastnú šablónu, použije sa šablóna pre primárny jazyk (SK).
Úprava šablóny
Umožňuje administrátorovi ľubovoľne upraviť rozloženie Zmluvy - napr. pridať odsek určený len pre cudzích štátnych príslušníkov. Šablóny sa upravujú v Nastaveniach .

Obr. 1 - Tlačidlo pre vygenerovanie Zmluvy o prenájme pri spracovaní objednávky

Vytvorenie Zmluvy o prenájme automobilu

Zmluvu o prenájme automobilu je možné vytvoriť v procese spracovania objednávky na záložke "Status objednávky" prostredníctvom tlačidla "Generovať zmluvu". Pozostáva z dvoch krokov:

1. Predvyplnenie editovateľných polí
V tomto kroku sa automaticky prednastavia všetky známe hodnoty v editovateľných poliach, ktoré môže následne administrátor upraviť - napr.:
  • údaje klienta, príp. ďalšieho oprávneného vodiča - meno a priezvisko, číslo vodičského preukazu apod.
  • poskytovateľ vozidla - údaje Vašej spoločnosti
  • technické parametre prenajatého vozidla - typ a model automobilu, číslo karosérie, stav nádrže a počet najazdených kilometrov apod.
  • číslo poistnej Zmluvy ku vozidlu (PZP, havarijné poistenie)
  • výška zloženej zálohy za prípadné poškodenie automobilu

Obr. 2 - Editor šablóny - úprava polí v Zmluve o prenájme vozidla (kliknite pre zväčšenie)

2. Vygenerovanie súboru (PDF)
Kliknutím na tlačidlo "Uložiť zmluvu" sa vygeneruje súbor so Zmluvou a uloží sa ku objednávke. Vygenerovanú Zmluvu možno kedykoľvek upraviť - napr. ak sa zmení výška zloženej zálohy. Zmluvu možno taktiež odstrániť, stiahnuť alebo priložiť do emailu odosielaného na klienta.
Nezabudnite na "Všeobecné obchodné podmienky prenájmu"
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o prenájme vozidla sú Všeobecné obchodné podmienky prenájmu automobilu. Tieto sa upravujú v Nastaveniach . Zároveň sú dostupné pre všetkých návštevníkom portálu ako webstránka. Je preto potrebné venovať im zvýšenú pozornosť a právne ošetriť prípadné kritické situácie, ktoré pri prenájme vozidla môžu nastať.

Obr. 3 - Uloženie Zmluvy o prenájme ku objednávke

Tip:
Modul "Zmluvy" nie je nutný pre funkčnosť portálu. Ak napríklad prevádzkovateľ využíva na vytvorenie Zmlúv aplikáciu tretej strany, môže jednoducho nahrať Zmluvu ku každej objednávke ako bežný PDF súbor (upload).

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu