Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Modul Faktúry

Modul "Faktúry" umožňuje vytvorenie faktúry ku objednávke v požadovanom formáte (PDF, HTML).

Faktúra je vytvorená z lokalizovanej a editovateľnej HTML šablóny a následne prekonvertovaná do požadovaného výstupného formátu.

Lokalizované šablóny
Umožňuje nastaviť v prípade potreby pre každý jazyk vlastnú variantu šablóny - napríklad faktúra pre anglickú verziu môže zobraziť jednoduchšie identifikačné údaje spoločnosti než slovenská verzia. Pokiaľ jazykový variant nemá definovanú vlastnú šablónu, použije sa šablóna pre primárny jazyk (SK).
Editovateľné položky a polia
Administrátor môže ľubovoľne upraviť rozloženie faktúry - napr. pridať alebo odobrať pole. Šablóny sa upravujú v Nastaveniach . Na požiadanie vieme vytvoriť takmer akýkovek špecifický vzhľad faktúry.
QR kódy - Pay By Square
Do faktúry sa automaticky vkladá obrázok QR kódu so zakódovanými platobnými údajmi pre rýchlu platbu. QR kód sa nevloží, pokiaľ chýbajú niektoré povinné údaje - napr. IBAN príjemcu, suma je nulová alebo záporná alebo nie je uvedený variabilný symbol. IBAN príjemcu sa načítava z nastavení fakturačných údajov spoločnosti, pričom automaticky konvertuje aj starý formát účtu na IBAN.

Obr. 1 - Tlačidlo pre vygenerovanie faktúry pri spracovaní objednávky

Vytvorenie faktúry

Faktúra sa vytvorí v procese spracovania objednávky  na záložke "Status objednávky" prostredníctvom tlačidla "Generovať faktúru" a pozostáva z dvoch krokov:

1. Načítanie rozloženia a úprava editovateľných polí
V tomto kroku sa nastavia všetky známe údaje klienta a objednaného vozidla a vygenerujú sa faktúrované položky vrátane DPH. Administrátor môže jednotlivé hodnoty v poliach príp. faktúrované položky upraviť.

Obr. 2 - Editor šablóny - úprava polí vo faktúre a faktúrovaných položiek (kliknite pre zväčšenie)

2. Vygenerovanie súboru (PDF)
Kliknutím na tlačidlo "Uložiť faktúru" sa vygeneruje súbor s faktúrou a uloží sa ku objednávke. Vygenerovanú faktúru možno kedykoľvek upraviť - napr. ak sa zmení cena objednávky. Faktúru možno taktiež odstrániť, stiahnuť alebo priložiť do emailu odosielaného na klienta.

Obr. 3 - Uloženie súboru s faktúrou ku objednávke

Tip:
Modul "Faktúry" nie je nutný pre funkčnosť portálu. Ak napríklad prevádzkovateľ využíva na vytvorenie faktúr účtovnú aplikáciu tretej strany, môže jednoducho nahrať faktúru ku každej objednávke ako bežný PDF súbor, príp. ju vôbec nemusí nahrávať (generovať).

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu