Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Modul "Elektronický podpis"

Modul "Elektronický podpis" umožňuje vložiť podpis klienta napríklad do Zmluvy o nájme vozidla. Je to alternatívne riešenie v prípadoch, keď zákazník nemá možnosť dokument vlastnoručne podpísať na vytlačenom papieri - napríklad pri prevzatí vozidla mimo kancelárie. V takom prípade pracovník odovzdávajúci vozidlo klientovi otvorí aplikáciu online napr. na tablete a klient sa podpíše priamo do Zmluvy o nájme, ktorá mu je súčasne odoslaná na email.

CarBooker umožňuje dva spôsoby podpísania dokumentu:

  • vlastnoručný podpis - bezplatné riešenie, klient vloží svoj podpis nakreslením na dotykovej obrazovke
  • podpis prostredníctvom API externej služby - platená profesionálna služba vhodná v prípadoch, keď požadujete napr. garantovaný autorizovaný podpis (autorizácia cez SMS, logovanie IP adresy ..), dodržať podpisanie viacerými užívateľmi v určitej postupnosti, automatizovať úlohy alebo ukladať podpísané súbory pod samostatný účet.

Výber spôsobu podpisovania sa nastaví v Nastaveniach.

Vlastnoručný podpis

Vlastnoručný podpis môže zákazník vytvoriť klasickým spôsobom na dotykovej obrazovke zariadenia, zvyčajne tabletu alebo mobilného telefónu. Pre kvalitnejšie nasnímanie podpisu je odporúčané použiť digitálnu ceruzku .

Podpisať možno buď Zmluvu o prenájme, alebo akýkoľvek Workflow dokument. Miesto pre vloženie podpisu je vyznačené zvýrazneným červeným tlačidlom. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí rámik s ohraničenou plochou, do ktorej užívateľ "nakreslí" svoj podpis.

Vložiť možno taktiež meno klienta prednastaveným rukopisným fontom - v takom prípade sa však nejedná o vlastnoručný podpis s plnou právnou záväznosťou. Po "nakreslení" resp. vložení sa podpis uloží ako obrázok na serveri a následne sa vloží do generovaného dokumentu.


Obr. 1 - Vloženie vlastnoručného elektronického podpisu zákazníka do dokumentu

E-podpis prostredníctvom API externej služby

Zaručený elektronický podpis (e-signature) je možné vložiť do dokumentu aj podpísaním prostredníctvom externej služby. CarBooker v súčasnosti podporuje službu Signnow . Je to podobná služba ako Docusign alebo PandaDoc poskytovaná na základe platenej licencie s množstvom pokročilých funkcií a prepracovaným API rozhraním.

Externá služba pre podpis funguje tak, že prostredníctvom API rozhrania sa odošle už vytvorený súbor (PDF, príp. MS Word) pod autorizovaný účet, kde ho aplikácia "dekóduje". Pokiaľ nájde postupnosť znakov definujúcu miesto pre vloženie podpisu (napr. {t:s;r:y;o:"client_01";w:150;h:50;}), pripraví súbor na podpis. Pri inicializácii podpisovania sa potom zvýraznia miesta (placeholdery) pre podpis a kliknutím na ne užívateľ môže buď vložiť prednastavený podpis, alebo "nakresliť" svoj podpis podobným spôsobom, ako v prípade vlastnoručného podpisu. Podpísaný súbor sa automaticky ukladá pod autorizovaný účet, kde s ním možne ďalej pracovať a zároveň je stiahnutý aj do aplikácie CarBooker.

Obr. 2 - Elektronické podpísanie dokumentu prostredníctvom externej služby (kliknite pre zväčšenie)

Obr. 3 - Pohľad do účtu služby pre elektronický podpis - Signnow.com

Na požiadanie vieme implementovať akúkoľvek externú API službu s kvalitným API rozhraním. Predtým však odporúčame preveriť si cenu licencie pri predpokladanom počte podpisov (ročne), nakoľko poplatky môžu vyjsť rádovo na stovky až tisíce USD/EUR.

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu