Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Modul "Poistné prípady"

Modul "Poistné prípady" umožňuje evidenciu údajov o škodách spôsobených na vozidle napr. pri autonehode. V kombinácii s modulmi Workflow dokumenty a Elektronický podpis poskytuje kompletné riešenie pre manažment poistných udalostí a komunikáciu s poisťovňami.

Údaje o poistnom prípade

Poistný prípad vyžaduje evidenciu značného množstva údajov o vzniknutej škodovej udalosti. Tieto sa eviduju na samostatnej záložke ku objednávke v členení podľa typu údajov:

  • údaje o existujúcich poisteniach - zákonné PZP, havarijné poistenie, číslo udalosti atď.
  • údaje o vinníkovi, ktorý nehodu spôsobil - osoba, vozidlo ..
  • údaje o poškodenom - osoba, vozidlo ..
  • údaje o nehode - dátum, miesto, popis situácie, ktoré policajné oddelenie nehodu šetrilo
  • údaje o autoservise, ktorý poškodené vozidlo opravuje

Evidované údaje umožňujú následné spracovanie poistného prípadu - napr. odoslanie exportu do poisťovne, hlásenie o poistnej udalosti, vytvorenie súvisiacich dokumentov atď.

Obr. 1 - Evidencia poistného prípadu - príklad

Združené poistné prípady

Špecifickým prípadom sú tzv. združené (kombinované, prepojené) poistné prípady. Tieto umožňujú evidovať viac prenájmov vozidiel pod spoločným poistným prípadom. Definovanie takéhoto prepojenia umožňuje napr. vygenerovať spoločnú faktúru za prenájom alebo skupinové dokumenty pre poisťovňu.

Obr. 2 - Združený poistný prípad

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu