Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Objednávka vozidla

Objednávka vozidla vyžaduje zadanie minimálnych povinných parametrov - dátumu začiatku prenájmu a kontaktných údajov objednávateľa. Okrem samotného vozidla si užívateľ môže zvoliť doplnky, nastaviť miesto vyzdvihnutia a vrátenia automobilu. Hoci je proces objednania užívateľsky veľmi jednoduchý a intuitívny, na jeho pozadí pracuje množstvo podporných a kontrolných funkcií:

  • interaktívny prepočet ceny - pri každej zmene dátumu alebo doplnku prebehne okamžitý prepočet ceny - užívateľ presne vie, koľko zaplatí
  • zapamätanie zadaných údajov - aplikácia si pamätá každú správne zadanú hodnotu od užívateľa. Odpadá tak duplikované zadávanie údajov užívateľom - ak by užívateľ prešiel na vyhľadanie iného vozidla, pri návrate na stránku s objednávkou sa automaticky nastavia posledné zadané údaje.
  • súčasťou objednávky sú doplnky - napr. strešný nosič, zimné reťaze, detská sedačka apod. Doplnky sa spravujú v administrácii doplnkov. Podporované sú dva spôsoby zobrazenia - ako textový zoznam (vhodné pri väčšom počte doplnkov), alebo elegantnejšie s obrázkom.
  • lokalizácia - prepnutie do neobmedzeného počtu jazykov (preklady zabezpečuje prevádzkovateľ stránky)
  • užívateľ si môže vybrať miesto a čas vyzdvihnutia ako aj vrátenia vozidla - napr. na letisku, na konkrétnej pobočke, alebo pristavenie na konkrétnu adresu
  • niektoré funkcie možno povoliť podľa potreby v nastaveniach administrácie - napr. zakázať alebo povoliť pristavenie vozidla na adresu, spôsob zobrazenia prepočítanej ceny s DPH alebo bez DPH apod.
  • zadanie údajov objednávateľa buď ako fyzickej osoby, alebo firmy. V prípade firmy aplikácia dokáže vyhľadať subjekt v databáze podnikateľkých subjektov a organizácií (momentálne podporované pre Slovenskú a Českú republiku)

Objednávka - rezervácia alebo cenová ponuka

Objednávku vozidla možno zadať dvoma spôsobmi:

A/ štandardne ako rezerváciu na vybraté vozidlo
V tomto prípade si užívateľ zvolil konkrétne vozidlo, ktoré aplikácia vyhodnotila ako dostupné pre nastavené obdobie. Pokiaľ by užívateľ zvolil dátum, v ktorom je vozidlo už rezervované iným užívateľom, zobrazí sa upozornenie a objednávku (rezerváciu) nie je možné odoslať.
B/ ako žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky - bez vybratého vozidla
Pokiaľ užívateľovi nezáleží na konkrétnom vozidle, môže jednoducho kliknúť na záložku v hornom menu "Objednávka", vyplniť základné povinné parametre (začiatok prenájmu, kontak) a bez zvoleného vozidla môže rezerváciu odoslať ako žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky.

Nastaviteľný vzhľad stránky

Podobne ako stránka pre vyhľadanie a detail vozidla, pozostáva aj stránka pre objednávku z informačných blokov, pričom každý blok môže mať rôzne spôsoby zobrazenia. Možné alternatívy zobrazujú obrázky nižšie.

Obr. 1 - Objednávka, alternatívy vzhľadu - kliknite pre zväčšenie

Prijatie objednávky

Pred odoslaním do databázy je objednávka skontrolovaná a pokiaľ nie je nájdená chyba, objednávka (príp. žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky) je uložená do databázy.

Obr. 2 - Úspešné odoslanie objednávky

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu