Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Modul "Trustpay - platobná brána"

Trustpay.eu  je slovenská spoločnosť poskytujúca možnosť online platieb prostredníctvom platobných kariet ako aj internet bankingu vybratých bánk. Je to tzv. multirozhranie, čo znamená, že integruje súčasne internet banking pre viaceré vybraté banky na jednom mieste. Namiesto toho, aby obchodník musel integrovať každú banku samostatne, stačí využiť služby jediného poskytovateľa. Zoznam podporovaných bánk sa časom môže meniť, aktuálny zoznam uvádza spoločnost Trustpay svojich stránkach (v polovici r. 2021 sú to 4 slovenské banky - VÚB, Tatrabanka, SLSP, Poštová banka).

Pre nastavenie platieb je potrebné vložiť do Nastavení prístupové údaje ku účtu obchodníka (ID aplikácie a tajný kľúč), ktoré Trustpay pridelí po podpísaní Zmluvy o poskytnutí služby. Po vložení prístupových údajov sa začne na stránke Zaplatenie zobrazovať platobné rozhranie Trustpay.

Obr. 1 - Trustpay - nastavenie prístupových údajov pre platobné rozhranie (kliknite pre zväčšenie)

Zaplatenie v aplikácii CarBooker prebieha presmerovaním na platobnú bránu Trustpay - tzn. mimo samotného portálu. Pred presmerovaním si užívateľ musí zvoliť, či chce zaplatiť kartou, alebo prostredníctvom internet bankingu, ak má aktivovaný účet v niektorej z podporovaných bánk. Po presmerovaní je potrebné zadať údaje svojej platobnej karty (ak zvolil platbu kartou), alebo zvoliť svoju banku, cez ktorú chce zaplatiť (ak zvolil Platba prostredníctvom internet bankingu).

Po úspešnej platbe je užívateľ presmerovaný späť na stránku aplikácie CarBooker, kde sa zobrazí výsledok platby - buď správa o úspechu napr. "Objednávka bola úspešne zaplatená", alebo popis chyby v prípade neúspešnej platby.

Obr. 2 - Zaplatenie cez Trustpay - vzorové údaje (kliknite pre zväčšenie)

Ako je to s poplatkami

Spoločnosť Trustpay si účtuje poplatok za každú prijatú platbu vo výške minimálne 0,99% + fixný poplatok 0,20 Eur. V skutočnosti to však môže byť viac - konkrétne zmluvné percento poplatkov navrhne spoločnosť obchodníkovi podľa odhadovaného obratu, príp. priemernej výšky platby (zvyčajne niekde medzi 1,20% - 1,80%).

Výška poplatku za jednotlivú transakciu sa môže taktiež odlišovať podľa typu platobnej karty (napr. karty vydané mimo EÚ majú vyššie poplatky), príp. iných pravidiel, ktoré sú často mimo dosahu prevádzkovateľa platobného rozhrania.

Z našej skúsenosti je veľmi obtiažne vyznať sa v účtovaných poplatoch a overiť ich - avšak podobne je to aj u iných poskytovateľov. Oficiálny cenník poplatkov je dostupný na stránkach spoločnosti .

Účet obchodníka

Pri voľbe platobného rozhrania je dôležitým kritériom aj účet obchodníka . Bohužiaľ, obchodník nemá takmer nikdy možnosť pozrieť si, aké funkcionality tam nájde pred podpisom Zmluvy (resp. pridelením prístupových údajov). Nie je to celkom korektné a prevádzkovatelia rozhraní by mali účet obchodníka popísať v dokumentácii na svojom webe podobne ako popisujú implementačné API rozhranie.

Samozrejmosťou by mali byť prehľady prijatých platieb, výpisy a exporty v rôznych formátoch, zobrazenie detailu transakcie a dohľadanie príčiny zamietnutia neúspešnej platby, aby vedel obchodník informovať svojho zákazníka, prečo bola platba zamietnutá.

Dôležité je tiež vyjasniť, akým spôsobom je realizovaný prevod prostriedkov na bankový účet obchodníka, tzv. clearing - či sa jedná o automatizovaný alebo manuálny clearing, aká je minimálna výška zostatku na účte apod.

Obr. 3 - Trustpay - náhľad do účtu obchodníka (kliknite pre zväčšenie)

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu