Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Cenník a objednávka

Cena za inštaláciu aplikácie CarBooker sa odvíja od veľkosti autoparku, typu licencie, dĺžky obdobia a zvolenej modulovej konfigurácie. Pri predĺžení je cena licencie poskytnutá so zľavou až 30%.

Celkový ročný náklad 0 €.
Cena za licenciu v ďalších obdobiach bude 0 €.
Nie sme platcami DPH.
Základná inštalácia
Užívateľské rozhranie - frontend stránky
Predkonfigurované funkcionality pre bežných návštevníkov webu - napr. vyhľadávanie vozidiel, detail vozidla a doplnkov, odoslanie objednávky alebo rezervácie. Zahŕňa responsívny dizajn, hotovú lokalizáciu do vybratých jazykov (angličtina), farebné varianty a nastaviteľný layout.
Správa automobilov
Umožňuje vytvorenie a úpravu vozidiel, galériu fotografií, nastavenie technických vlastností automobilu, URL linku, SEO nastavenia, lokalizáciu, výšku depozitu a sezónnu zľavu. V kombinácii s kalendárom umožňuje evidenciu platných poistení (PZP, HAV), diaľničnej známky a STK/EK.
Správa kategórií
Umožňuje vytvorenie a zoskupenie vozidiel do kategórií. Podpora pre lokalizáciu, URL linku a SEO nastavenia.
Správa doplnkov
Umožňuje vytvorenie doplnkových produktov s individuálne nastavenou cenou a sadzbou DPH. Napríklad detská sedačka alebo odvoz na letisko.
Správa zákazníkov
Automatické vytvorenie nového zákazníka, nastavenie profilu a fakturačných údajov, VIP zľavy, historický prehľad objednávok a komunikácie.
Správa partnerov
Umožňuje evidenciu prenajímaného vozidla externým majiteľom a v kombinácii s poistným modulom taktiež evidenciu partnerských servisov alebo poisťovní.
Spracovanie objednávok
Potvrdenie alebo zamietnutie objednávky, úprava parametrov a prepočet ceny, vygenerovanie faktúry alebo zmluvy, história udalostí. Ku každej objednávke možno evidovať stav vozidla pred a po prenájme (fotodokumentácia, stav nádrže, popis poškodení).
Prehľad prijatých platieb a depozitov
Zoznam platieb za objednávky, vyhľadávanie podľa rôznych kritérií, vytvorenie a úprava platby, exporty. Spracovanie platby po návrate z platobného rozhrania. Depozity za zapožičané vozidlo vo forme zloženej zálohy alebo predautorizovanej platby umožňujú stiahnutie pokutovanej sumy a vystavenie účtovného dokladu.
Prehľad výkonnosti
Rýchly prehľad o výkonnosti portálu za posledné obdobie - napr. prehľad prijatých objednávok, najbližšie prenájmy, zdravotný status portálu.
Plánovací kalendár
Slúži pre rýchlu a prehľadnú orientáciu v objednávkach a organizačných činnostiach. Umožňuje filtrovanie podľa obdobia, pobočky, zamestnanca a export do PDF súboru. Zobrazuje tiež expirujúce doklady ku vozidlám - napr. blížiaci sa koniec platnosti PZP poistenia, STK alebo diaľničnej známky.
Prístupy pre administrátorov, zákaznícku podporu a partnerov
Umožňuje nastaviť kto má povolený vstup do backend administrácie a úroveň oprávnení.
Moduly 0
  Vybrať Cena
Faktúry
Upraviteľná vzorová šablóna, lokalizácia do neobmedzeného počtu jazykov, automatický prepočet súm a DPH, výstup do PDF.
0
Zmluvy
Upraviteľná vzorová šablóna, lokalizácia do neobmedzeného počtu jazykov, výstup do PDF.
0
CMS - správa obsahu
Úprava a vytváranie obsahu frontend CMS stránok, podpora pre blogovaciu platformu.
0
REST API
Rozhranie pre napojenie externých služieb - napr. príjem objednávky z partnerskej webstránky alebo export objednávok.
0
Paypal - platobná brána
Prijem platieb cez Paypal - bezplatná virtuálna peňaženka, platobné karty VISA a MasterCard.
0
Trustpay - platobná brána
Prijem platieb cez Trustpay - multiplatobné rozhranie. Platobné karty VISA, MasterCard a internetové bankovníctvo 4 slovenských bánk.
0
Gopay - platobná brána
Prijem platieb cez GoPay - multiplatobné rozhranie. Platobné karty VISA, MasterCard a internetové bankovníctvo 5 slovenských bánk. Podpora predautorizovaných platieb (zádržné za depozity).
0
SMS notifikácie
SMS notifikácie pre potvrdenie prijatej objednávky alebo odoslanie pripomienky o pristavení objednaného vozidla.
0
Reporting
Umožňuje hĺbkovú analýzu výkonnosti. Zistite, koľko zarobilo ktoré vozidlo, ktorý zákazník zadal najviac objednávok, alebo ktorá pobočka bola najúspešnejšia v uplynulom polroku.
0
Poistné prípady
Správa poistných prípadov napr. v prípade autonehody. Evidencia vinníka nehody, poškodeného vozidla, autoservisu apod.
0
Elektronický podpis
Elektronické podpisovanie dokumentov - Zmluvy o nájme vozidla apod. Potrebné pre zabezpečenie právnej legálnosti podpisu klienta, ak neexistuje možnosť vlastnoručného podpisu. Podporovaný je buď vlastnoručný podpis cez dotykové zariadenie (tablet) alebo prostredníctvom predplatenej externej služby.
0
Workflow dokumenty
Modul pre vytváranie špecifických typov dokumentov - poistných zmlúv, dokladov pre autoservisy, partnerské zmluvy apod.
0
Dodatočné výkony
Prvá inštalácia a nastavenie prostredia (predlžovaná licencia)
nastavenie domény, inštalácia aplikácie, emailový server, SSL certifikát
bezplatne 4 hodiny 1)
pre štandardnú konfiguráciu
Technická podpora (predlžovaná licencia)
aktualizácie aplikácie, emailová a telefonická konzultácia
bezplatne 4 hodiny 1)
ročne
Technická podpora - štandard
prioritizovaná podpora, technická podpora nad bezplatný zmluvný rozsah
15 Eur / hod.
Vývoj a programovanie na zákazku
vývoj modulov, UX design, špecifické úpravy kódu podľa požiadaviek
20 Eur / hod.
Školenia - podľa požiadavky
účtuje sa každá započatá hodina, nezahŕňa cestovné a diéty
50 Eur / hod.

1) kumulatívne, tzn. čas na inštaláciu aj poskytnutá podpora max. 4 hod. ročne

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu