Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Moduly pre CarBooker

Moduly rozširujú základnú inštaláciu aplikácie CarBooker o dodatočné funkcie. Prevádzkovateľ sám rozhoduje, ktoré funkcionality sú pre neho potrebné. Moduly sa inštalujú za príplatok ku základnej cene za jadro aplikácie.

Zoznam dostupných modulov

Faktúry
Modul "Faktúry" umožňuje vytvoriť a uložiť ku objednávkam faktúru vo formáte PDF. Podporuje lokalizáciu do neobmedzeného počtu prekladov (šablóny), editáciu polí, automatický prepočet faktúrovanej ceny a DPH.
Zmluvy o nájme vozidla
Modul "Zmluvy" umožňuje vytvoriť a uložiť ku objednávkam zmluvy o prenájme vozidla vo formáte PDF. Podporuje lokalizáciu do neobmedzeného počtu prekladov (šablóny) a editáciu polí (údaje vozidla, klienta, prenajímateľa, kaucia, číslo poistenia apod.).
CMS správa obsahu
Modul "CMS správa obsahu" umožňuje pridať, upraviť a zmazať obsah webových stránok. Je vhodný pokiaľ chce mať prevádzkovateľ portálu úplnú kontrolu nad publikovaným obsahom. Podporuje lokalizáciu do neobmedzeného počtu prekladov a blog.
Paypal - platobná brána
Jedna z najrošírenejších platobných brán vo svete, používa ju bežne asi 10% online platiacich zákazníkov na Slovensku. Umožňuje platby prostredníctvom platobných kariet a vytvorenie účtu je bezplatné. Z každej transakcie si Paypal strhne určité percento ako svoj poplatok (cca 1% - 2%).
Trustpay - platobná brána
Slovenský poskytovateľ platobného multirozhrania - tzn. umožňuje súčasne platby tak platobnými kartami ako aj zaplatenie prostredníctvom internet bankingu najväčších slovenských bánk. Pre aktiváciu rozhrania je potrebné overenie identity obchodníka a podpis zmluvy, na základe ktorej bude vytvorený účet obchodníka a pridelené prístupové údaje pre integráciu rozhrania.
GoPay - platobná brána
Český poskytovateľ platobného multirozhrania - tzn. umožňuje súčasne platby tak platobnými kartami ako aj zaplatenie prostredníctvom internet bankingu najväčších slovenských bánk. Pre aktiváciu rozhrania je potrebné overenie identity obchodníka a podpis zmluvy, na základe ktorej bude vytvorený účet obchodníka a pridelené prístupové údaje pre integráciu rozhrania.
SMS notifikácie
Umožňujú priamu komunikáciu s klientom prostredníctvom SMS správ na mobilný telefón. Podpora pre automatizovaný workflow, prednastavené typy notifikácií, cena SMS už od 0.026 €.
Reporting
Reporting je podporný analytický nástroj pre získanie prehľadu o výkonnosti portálu v čase (histogram) a z nich odhadnúť predpokladaný vývoj v nasledujúcom období. Umožňuje kombinovať výberové kritériá s výstupom do rôznych formátov - PDF, MS Excel, CSV.
Poistné prípady
Správa poistných prípadov napr. v prípade autonehody. Evidencia vinníka nehody, poškodeného vozidla, autoservisu apod. V kombinácii s modulmi Workflow dokumenty a Elektronický podpis poskytuje kompletné riešenie pre manažment poistných udalostí a komunikáciu s poisťovňami.
Elektronický podpis
Modul "Elektronický podpis" umožňuje vložiť podpis klienta napríklad do Zmluvy o nájme vozidla. Je to alternatívne riešenie v prípadoch, keď zákazník nemá možnosť dokument vlastnoručne podpísať na vytlačenom papieri - napríklad pri prevzatí vozidla mimo kancelárie.
Workflow dokumenty
Modul "Workflow dokumenty" umožňuje vytváranie špecifických druhov tlačív a dokumentov - napr. partnerských zmlúv, poistnej dokumentácie apod. V kombinácii s modulom Poistné prípady poskytuje kompletné riešenie pre manažment poistných udalostí. V kombinácii s modulom Elektronický podpis zase umožňuje vytváranie právne záväzných dokumentov.

Vývoj modulov podľa požiadaviek klienta

Moduly sú postupne vyvíjané a dopĺňané podľa aktuálnych požiadaviek. Pokiaľ klient potrebuje špecifickú funkcionalitu, vieme na požiadanie aplikáciu prispôsobiť potrebám klienta naprogramovaním modulu. Pred samotným vývojom prebieha analýza, na základe ktorej sa s klientom dohodneme na očakávaných funkcionalitách a odhadneme náklady na vývoj. V prípade, že sa jedná o všeobecne využiteľný modul, vieme ponúknuť klientovi aj možnosť vyvinúť modul na naše vlastné náklady.

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu