Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Modul "CMS - správa obsahu"

Pre CarBooker bol vytvorený špecifický CMS systém s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu flexibilitu, bezpečnosť, stabilitu a rýchlosť pri čo najnižších nákladoch na údržbu. Jeho súčasťou je aj nadstavbová administratívna časť - CMS administrácia, resp. modul "Správa obsahu". Primárne modul podporuje nasledovné funkcie:

Pridávanie, úprava a odstránenie webovej stránky - tzn. tvorba obsahu
Prevádzkovateľ (administrátor) má plnú kontrolu nad tými webovými stránkami ku ktorým mu modul povolí prístup. Z bezpečnostných dôvodov prístup nie je povolený ku všetkým stránkam, nakoľko mnohé CMS stránky obsahujú predprogramované funkcie, ktoré by administrátor mohol neodborným zásahom poškodiť a ohroziť tak funkčnosť alebo stabilitu portálu.
Založenie a správa vlastného blogu
Modul podporuje založenie a správu portálového blogu - napr. tématické články, promo akcie, novinky apod. Tieto sa automaticky prenášajú napr. do RSS čítačiek (RSS feeds) alebo mapy sídla (sitemap).
Dôležitý globálny oznam
Súčasťou integrovaného CMS systému je aj dôležitý oznam, ktorý sa zobrazí na všetkých webových stránkach portálu. Napr. ak potrebuje prevádzkovateľ oznámiť nečakanú zmenu prevádzkových hodín, alebo oznam o spustenej promo akcii. Oznam je lokalizovateľný podľa jazyka a môže odkazovať na konkrétnu CMS stránku s detailnými informáciami.

Vytvorenie novej stránky

Novú CMS stránku možno vytvoriť pomocou tlačidiel v nástrojovej lište napravo hore:

  • tlačidlo "Kópia" - vytvorí kópiu súčasnej stránky, nastavenia prevezme zo zdrojovej stránky
  • tlačidlo "Nová" - vytvorí novú stránku v súčasnom adresári so štandardnými nastaveniami

Po úspešnom vytvorení je automaticky aktivovaná nová - práve vytvorená - stránka. Táto je pri úvodnom vytvorení vždy nastavená ako nepublikovaná, tzn. dátum publikovania na záložke s atribútmi je nastavený na predošlý deň a indikátor publikovania je červený. Po úprave textu sa môže publikovať odstránením dátumu - obr. nižšie.

Indikátory a ID stránky v menu

Každá položka v ľavom menu zobrazuje za účelom rýchleho prehľadu vybraté nastavenia stránky. Indikátor zápisu (ľavá "gulička") sa zobrazí zelenou farbou pokiaľ má CMS stránka povolený zápis zmien. V opačnom prípade sa zobrazí červený. Podobne indikátor publikovania (pravá "gulička") sa zobrazí zelenou farbou, pokiaľ je CMS stránka publikovaná, inak červenou.

Pre rýchlu orientáciu slúžia tiež ID stránky a poradové ID zobrazené v žltom rámiku - tieto slúžia pre určenie poradia položky v rámci menu. ID stránky by malo byť číslo v rozsahu od 700 do 899 a pokiaľ nie je nastavené poradové ID, určuje súčasne poradie položky v menu.

Obr. 1 - Úprava CMS atribútov webovej stránky (kliknite pre zväčšenie)

Vytvorenie podkategórie
Podkategóriu je možné vytvoriť aktivovaním hlavného súboru pre kategóriu (zvyčajne prvá položka v menu s hrubým textom) a následným kliknutím na tlačidlo "Nová" stránka. V zobrazenom modálnom okne je potom potrebné zadať názov novej stránky, URL linku a zaškrtnúť checkbox "vytvoriť ako novú podkategóriu". Podkategórie je možné vytvoriť najviac do tretej úrovne.

Obr. 2 - Vytvorenie novej webovej stránky, resp. podkategórie

Úprava obsahu stránky

Obsah CMS stránky možno upraviť na záložke "Náhľad a úprava". Administrátor vidí reálne vygenerovaný HTML obsah stránky - presne tak, ako ju vidí bežný návštevník portálu. Stránka je upraviteľná v prípade, že obsahuje tzv. editovateľné oblasti. Tieto sú na okrajoch vyznačené bodkami a ich počet sa zobrazí v ozname vo vrchnej časti pod záložkami - napr. "Nájdené 2 editovateľné oblasti". Administrátor môže upraviť ich obsah dvoma spôsobmi:

  • rýchlou úpravou - tzn. klikne do editovateľnej oblasti a upraví text. Pri prvej zmene textu sa vedľa tlačidla "Upraviť" zobrazí aj tlačidlo "Uložiť". Kliknutím na "Uložiť" sa zmeny v danej oblasti uložia do CMS súboru. Tento spôsob je rýchly, avšak má obmedzené možnosti formátovania.
  • pre zložitejšie úpravy a formátovanie textu je vhodné využiť WYSIWYG  editor. Kliknutím na modré tlačidlo "Upraviť" v pravom hornom rohu editovateľnej oblasti sa otvorí modálne okno, v ktorom možno previesť aj zložitejšie úpravy textu - napr. nastaviť nadpisy, hrubé písmo, nový odsek apod. Prepnutím do módu pre zobrazenie HTML kódu možno uskutočniť akékoľvek úpravy v HTML kóde. Po ukončení zmien sa zmeny uložia kliknutím na tlačidlo "Uložiť" na spodu modálneho okna - obr. nižšie.

Obr. 3 - Úprava obsahu webovej stránky - editovateľné oblasti a modálne okno s WYSIWYG editorom

Odstránenie CMS stránky

CMS stránku možno odstrániť pomocou červeného tlačidla "Zmazať" na nástrojovej lište (Obr. 1). Hlavný súbor pre kategóriu je možné odstrániť až po zmazaní všetkých ostatných súborov a podkategórií v danom adresári.

Zdrojový kód

Pre skúsenejších administrátorov so znalosťou HTML slúži záložka "Zdrojový kód". Zobrazuje pôvodný a úplný obsah CMS stránky, aj mimo editovateľných oblastí. Záložka má len informatívny účel a neumožňuje žiadne zmeny.

Obr.4 - Záložka so zdrojovým kódom stránky

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu