Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Modul "SMS notifikácie"

SMS notifikácie umožňujú odosielanie SMS správ klientom na ich mobilný telefón. Odoslať je možné prednastavený typ SMS správy pre konkrétnu udalosť - napr. pripomienka nezaplatenej objednávky, alebo vlastný text.

Spustenie notifikácií

Pre spustenie SMS notifikácií je potrebné uskutočniť nasledovné kroky:

1. Nastaviť prístup ku SMS bráne
V Nastaveniach na záložke "SMS" nastaviť v časti "SMS brána" poskytovateľa SMS brány, napr. BulkGate . Zoznam podporovaných služieb sa môže časom meniť. V časti "Prístupové údaje" je potrebné vložiť do príslušných polí ID aplikácie, resp. autorizačný token. Pokiaľ ich nemáte, je potrebné zaregistrovať sa na stránke poskytovateľa služby a aktivovať príslušný typ integrácie (napr. PHP SDK API, alebo REST API), príp. doplniť kredity pre potrebný počet SMS správ. Správnosť spojenia možno otestovať odoslaním skúšobnej SMS správy, ktorú väčšina poskytovateľom nespoplatňuje (napr. testovacia SMS správa musí obsahovať slovo "TEST").
2. Upraviť prednastavené texty v SMS šablónach
CarBooker podporuje 6 základných udalostí pre odoslanie SMS správy:
  • potvrdenie objednávky
  • zamietnutie objednávky
  • upozornenie na nezaplatenú objednávku
  • potvrdenie prijatej platby
  • pripomienka pred začiatkom nájmu (vyzdvihnutie vozidla)
  • pripomienka pred ukončením nájmu (vrátenie vozidla)

Pre každú udalosť možno nastaviť štandardný text (šablónu), ktorý sa načíta pri zvolení daného typu správy - Obr. 1.

Šablóny podporujú tzv. "placeholdery" (premenné - napr. car.car_title), ktorú sú pri generácii SMS správy pri konkrétnej objednávke nahradené reálnymi hodnotami vozidla alebo objednávky. Zoznam najčastejšie používaných premenných je uvedený vedľa šablón v Nastaveniach na záložke SMS.

Obr. 1 - Nastavenie SMS notifikácií - šablóny štandardných udalostí a prístup ku SMS rozhraniu

3. Odoslanie SMS správy
SMS správu je možné odoslať pri spracovaní objednávky - Obr. 2. Vytvorená SMS správa sa zaradí do fronty a bude odoslaná automaticky na pozadí aplikácie. Čas odoslania a stav správy sa zobrazujú v tabuľke na záložke "Status objednávky", pričom neodoslané správy je možné kedykoľvek zmazať alebo upraviť.

Obr. 2 - Odoslanie SMS správy v procese spracovania objednávky

Automatizovaný workflow

Nakoľko generácia SMS správ môže byť pre zákaznícku podporu časovo náročná a náchylná ku chybám, umožňuje CarBooker zapnúť v Nastaveniach automatickú generáciu SMS správ podľa aktuálneho stavu objednávky.

Pri zaškrtnutí nastavenia "Generovať SMS správy automaticky podľa stavu objednávky" aplikácia synchronizuje pri zmene statusu objednávky všetky SMS správy čakajúce na odoslanie. V prípade potreby odstráni nepotrebné správy, alebo vygeneruje nové zodpovedajúce aktuálnemu stavu objednávky.

Napríklad pri zmene statusu objednávky na "Ukončená" sa odstránia všetky neodoslané SMS správy typu "Potvrdenie objednávky", "Pripomienka - začiatok prenájmu" a "Pripomienka - koniec prenájmu", nakoľko ich odoslanie klientovi už nemá zmysel.

Obr. 3 - Odoslanie SMS správy v procese spracovania objednávky - modálne okno

Automatizovaný workflow - výhody a riziká

Využitie automatizovaného workflowu prináša tak výhody, ako aj riziká. Pri správnom využití dokáže ušetriť veľké množstvo času zákazníckej podpore, sprehľadniť komunikáciu s klientom a predchádzať problematickým situáciám.

Na druhej strane - pri nesprávnom nastavení môže aplikácia vygenerovať nevhodné SMS správy, ktoré môžu klienta zneistiť. Odporúčame preto pri úvodnom nastavení automatizovaného SMS workflowu preveriť korektné fungovanie odosielania správ a sledovať ich správne nastavenie na niekoľkých prvých objednávkach.

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu