Toto je DEMO stránka pre Car-Booker.eu -
objednávkový systém pre požičovne a predajne automobilov.
Viac o aplikácii

Modul "Reporting"

Modul "Reporting" je podporný analytický nástroj pre získanie prehľadu o výkonnosti portálu v čase. Na základe zobrazených dát umožňuje odhadnúť vývoj v nadchádzajúcom období.

Výberové kritériá

Reporting umožňuje kombinovať a zoskupovať údaje z prijatých objednávok podľa rôznych kritérií a období do prehľadných grafických výstupov. Vhodným nastavením filtrov možno získať prehľad o takmer akomkoľvek aspekte vývoja na portáli - napr.

  • príjem z prenájmov (výkonnosť) podľa pobočky
  • zistenie, či počet nedokončených objednávok v čase klesá, alebo stúpa
  • ktorý administrátor uzatvoril najväčší počet alebo objem zákaziek
  • ktoré vozidlo sa najviac prenajíma, alebo ktorá kategória tvorí najväčší podiel na obrate
  • obrat portálu za uplynulé 3 roky, 3 kvartále, 3 mesiace apod.

Obr. 1 - Reporting - príklad výstupu

Výstupné zostavy

Okrem grafického výstupu je možné stiahnuť aj zostavu v niektorom nasledujúcom formáte:

  • PDF - obsahuje tabuľku s hodnotami podľa období a graf identický s grafom na stránke
  • Microsoft Excel - obsahuje tabuľku s hodnotami podľa období a graf generovaný Excelom (odlišný od grafu na stránke)
  • CSV - tento výstup je detailný export všetkých zahrnutých záznamov. V prípade potreby je možné s položkami ďalej pracovať - analyzovať, importovať do externých analytických nástrojov, vytvárať kontingenčné tabuľky apod. Vygenerovaný súbor môže obsahovať tisíce záznamov.

Máte otázku?

Čo je CarBooker

Profesionálny objednávkový a rezervačný systém pre autopožičovne a predajcov vozidiel.

Kontakt


https://car-booker.eu